Редакция

«Қазақстан жолы» — Республикалық қоғамдық-саяси, әлеуметтік және танымдық-ақпараттық басылым

Бас редактор —  Онгар ТАЖИЕВ

Бас редактор орынбасары — Ерлан  ТАЖИЕВ

Жауапты  хатшы — Асан  ҮСІПОВ

Редакция  меңгерушісі — Қарлығаш  ШАНЕТОВА

Дизайнер — Зарина  БИГЕЛЬДИЕВА